Sloopwerk

Voor sloopwerk denken we in eerste instantie al snel aan het slopen van woningen. BuitenGewoon Habets kan dit uiteraard verzorgen. Daarnaast kunnen we ook zorgen voor het slopen van betonvloeren. Inpandig in woningen, bergingen en stallen, waarbij een vloer verstevigd met staalmatten geen enkel probleem is. Als het inpandige projecten betreft gaat het vaak om moeilijke sloopwerken, met lage plafonds. We kunnen daardoor maar tot een bepaalde hoogte met de arm van de machine werken. Dit zijn precisie werken en is ervaring vereist.

Een andere optie van sloopwerk is het slopen van bestratingen, al dan niet in stabilisatiebeton. Vaak gaan deze sloopwerkzaamheden gepaard met het vernieuwen van deze bestrating inclusief de onderlaag. Ook hiervoor kunt u ons inschakelen. In de regio waarin wij werkzaam zijn, zien we steeds vaker dat boerderijen verbouwd worden tot woningen of appartementen. Van oudsher zijn bij deze boerderijen mestputten en andere ondergrondse bouwwerken. Omdat deze niet passen in de nieuwe bestemming moeten ze dus gesloopt worden. Ook hierbij ontzorgen wij u graag!

Onder sloopwerk valt ook het rooien van bomen en hagen. Slopen is plaatsmaken voor iets nieuws en ook deze werkzaamheden kunnen door BuitenGewoon Habets uitgevoerd worden. Als de bomen en hagen in de buurt van woningen staan is het vaak noodzakelijk om een KLIC melding aan te vragen, dit om te voorkomen dat er kabels en leidingen mee omhoog komen die in de wortels verstrengeld zitten. Deze KLIC melding wordt door ons aangevraagd.

Vaak is het noodzakelijk dat voor het slopen van woningen en het rooien van bomen en hagen een vergunning noodzakelijk is. Dit geldt uiteraard ook voor het nieuw maken van bouwkundige projecten. Hiervoor dient de eigenaar zelf zorg te dragen. Of een vergunning noodzakelijk is, is bij de gemeente op te vragen. Met andere woorden er komt veel bij kijken. BuitenGewoon Habets ontzorgt u graag en denkt mee bij elke stap.