Realisatie bedrijfsruimtes

Zuid-Limburg
Grond

Realisatie bedrijfsruimtes

Naast werkzaamheden voor particuliere nieuwbouw kan BuitenGewoon Habets ook ontzorgen in zakelijke nieuwbouw. Onder andere het bouwrijp maken van het bouwperceel; het opschonen van het terrein en het uitgraven van de fundering en/of bouwput. Daarnaast kunnen wij zorgdragen voor grondverbetering, riolen, infiltratie en hemelwaterafvoer. Tot slot behoort ook de bestrating rond het bedrijfspand bij de werkzaamheden die wij kunnen uitvoeren. BuitenGewoon Habets, alles in één hand!