Infiltratie van hemelwater

Door het veranderende klimaat hebben en krijgen we steeds vaker met hevige regenbuien te maken. De waterzuiveringen krijgen dit nauwelijks verwerkt, daarom wordt steeds vaker gekozen voor opvang van het hemelwater op het eigen terrein. Dit kan door zogenaamde infiltratiekratten waarin het hemelwater wordt opgevangen en geleidelijk in de bodem kan infiltreren. Een andere mogelijkheid is het hemelwater opvangen voor hergebruik in ondergrondse waterreservoirs.
 
Voor beide mogelijkheden kan Buitengewoon Habets van betekenis voor u zijn; graafwerk, leveren van de reservoirs en kratten; het aanbrengen en aansluiten hiervan en uiteraard alles weer netjes afdekken.