Rioleringswerken

Een goed werkend rioleringssysteem is belangrijk! Weersomstandigheden worden steeds extremer waardoor het systeem goed ontworpen en aangelegd moet worden. Een vakkundige en verantwoorde uitvoering is bij ons in goede handen!

Rioleringswerken, een vak apart

Bij rioleringswerken wordt vaak alleen gedacht aan de grote riolen die in de straat liggen, de stamriolen met de ronde putdeksels. Deze werkzaamheden worden meestal uitgevoerd door grote grondverzetmachines van wegenbouwers bij de aanleg of reconstructie van wegen. BuitenGewoon Habets is uw partner voor de kleinere rioleringswerken!

Het maken of vernieuwen van huisaansluitingen
Hiermee bedoelen we het graven van sleuven bij nieuwbouwwoningen vanaf de straat tot aan de woning maar ook bij bestaande woningen waarvan de riolering verouderd is.

Het maken of herstellen van drainages
Dit kunnen drainages rondom woningen zijn, waarvan de kelder bijvoorbeeld vochtig is. Maar ook in natte weilanden en grasvelden worden vaak drainages gelegd. Deze drainages nemen het water dan op en voeren dit af naar bestaande rioleringen.

Het aanleggen of herstellen van hemelwater afvoeren
Bij deze rioleringswerken maken we de sleuven ten behoeve van de afvoer van dakgoten. Vervolgens worden de pvc-buizen gelegd en aangesloten op het bestaande rioleringsstelsel. In heel veel gemeenten worden gescheiden rioleringen gelegd, 1 voor vuil water en 1 voor hemelwater.

Het plaatsen van putten ten behoeve van de opvang van hemelwater
Tegenwoordig worden bij nieuwbouwwoningen putten in de grond geplaatst om het hemelwater op te vangen om zodoende voor een gedeelte in de eigen watervoorziening te kunnen voorzien. Daarbij valt te denken aan water voor het poetsen van auto’s, om planten water te geven, voor het doorspoelen van toiletten. Maar ook bij bestaande woningen is er steeds meer vraag naar zulke putten. Enerzijds uit kostenoverweging, maar vooral ook uit milieuoogpunt.

Het plaatsen van draingoten en kolken
De laatste jaren worden we steeds vaker geteisterd door hevige regen- en hagelbuien. Daarbij is de wateroverlast vaak enorm. Dit komt enerzijds omdat de hoofdrioleringen het niet aankunnen en anderzijds gaan we steeds meer groen, zoals perken en grasvelden, verharden. Daardoor kan het water niet in de grond zakken en zal dus naar het riool lopen. Om zo weinig mogelijk water in de gebouwen te krijgen worden om die reden putten en draingoten geplaatst die het water moeten opvangen.

Rioolinspectie
Voor een rioolinspectie maken daarbij gebruik van een mobiele, handzame camera-endoscoop met draadloze signaaloverdracht. Documentatie van beelden en video’s wordt op een micro SD kaart gezet. Deze kan vervolgens op uw computer worden bekeken. En samen met u wordt dan het plan van aanpak besproken.

Door hiervan gebruik te maken hoeven wij niet meer onnodig veel meters sleuven open te graven om de oorzaak van het probleem te vinden. Deze oorzaken kunnen zijn: verstoppingen, verzakkingen, scheuren in riolen etc. Uiteraard wordt het opgraven van het riool door ons uitgevoerd, evenals het leveren van nieuwe pvc buizen en hulpstukken. Om vervolgens weer alles netjes dicht te maken en af te werken.

Met andere woorden bij rioleringswerken gaat het om veel meer dan graafwerk en leidingen leggen. Omdat elke situatie anders is, komen we graag bij u langs. We vertellen u meer over de mogelijkheden en leveren vervolgens een geheel vrijblijvende offerte. BuitenGewoon Habets, we ontzorgen u graag!